ZESPÓŁ SZKÓŁ W SUCHOWOLI

LO IM. KS. J. POPIEŁUSZKI

TECHNIKUM W SUCHOWOLI

Współpracują z nami

Nauczyciele

WYKAZ PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI

 

Nr Imię i nazwisko Pełniona funkcja
1. Michał Matyskiel dyrektor szkoły, nauczyciel biologii
2. Bożena Jaroszewicz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomiki
3. Jolanta Bartosz nauczyciel matematyki
4. Katarzyna Hyziewicz nauczyciel języka angielskiego
5. Marta Gniedziejko nauczyciel języka francuskiego
6. Anna Konstańczuk nauczyciel matematyki
7. Jarosław Kamiński nauczyciel geografii
8. Danuta Rusel nauczyciel historii
9. Małgorzata Karczewska nauczyciel języka angielskiego
10. Marta Karna nauczyciel bibliotekarz
11. Wioleta Barbara Malinowska pedagog szkolny, WDŻ, EdB
12. Jan Chodakowski nauczyciel chemii
13. Agnieszka Olesiewicz instruktor doboszek
14. Jerzy Zdanewicz dyrygent orkiestry
15. Jarosław Szczerba instruktor orkiestry
16. Katarzyna Kotiuk nauczyciel biologii
17. Stanisław Karpienia nauczyciel informatyki
18. Wojciech Krystoń nauczyciel wychowania fizycznego
19. Mariusz Januszkiewicz nauczyciel fizyki
20. Jerzy Sienkiewicz nauczyciel języka polskiego
21. Ks. Grzegorz Nienałtowski nauczyciel religii
22. Ks. Paweł Wysocki nauczyciel religii
24. Agnieszka Bielec nauczyciel języka polskiego
26. Eugeniusz Klin nauczyciel wychowania fizycznego
28 Monika Sadowska nauczyciel zawodu
29 Tomasz Rygorowicz nauczyciel zawodu
30. Paweł Busłowski nauczyciel zawodu
31. Tadeusz Janczylik nauczyciel zawodu
32. Danuta Sitnik
 
nauczyciel zawodu
33. Aneta Sasinowska nauczyciel języka polskiego

 

Ogłoszenie o przetargu nr 39133-2014 na przeprowadzenie kursów i szkoleń

Informacja o wynikach przetargu Ogłoszenie o przetargu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1.1. Załącznik 1.2. Załącznik 1.3 Załącznik 1.4 Załącznik 1.5 Załącznik 1.6 Załącznik 1.7 Załącznik 1.8 Załącznik 1.9 ...

czytaj wiecej

Oferta na stanowisko Specjalisty ds. zamówień publicznych projektu Technikum w Suchowoli- nowa jakość w kształceniu zawodowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi: 1. Zamawiający: Zespół Szkół w Suchowoli, ul. Augus...

czytaj wiecej

Zakupiono bardzo przydatne wyposażenie do szkoły

Dzięki projektowi "Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym" baza dydaktyczna naszej szkoły wzbogaciła się o bardzo pomocne materiały do nauki pierwszej pomocy. Zakupiony został fantom szkoleniowy do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej, defibrylator AED oraz zest...

czytaj wiecej

Zakończyły się już niektóre kursy w ramach projektu Technikum w Suchowoli - nowa jakość...

Zakończyły się kolejne zajęcia, które w ramach projektu "Technikum w Suchowoli - nowa jakość w kształceniu zawodowym” zostały zorganizowane uczniom naszego Technikum. Uczniowie Technikum handlowego odbyli w lokalnych przedsiębiorstwach na terenie Suchowoli praktyki zawodowe. Doświ...

czytaj wiecej
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakość szkolnictwa